ฉลากเครื่องสำอาง ความประทับใจแรกต่อสินค้าของผู้บริโภค

Last updated: 23 ก.พ. 2567  |  59 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ฉลากเครื่องสำอาง ความประทับใจแรกต่อสินค้าของผู้บริโภค

          ฉลากเครื่องสำอางเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค เพราะถ้าฉลากมีการระบุข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน จะช่วยดึงดูดให้เกิดการซื้อมากขึ้น แต่ในทางกลับกันถ้าแบรนด์เครื่องสำอางมีฉลากที่ไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน ฟันธงเลยว่าธุรกิจเครื่องสำอางของคุณจะไม่เกิดการซื้อขายแถมยังผิดกฎหมายอีกด้วย ดังนั้นเราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักตัวอย่างฉลากเครื่องสําอางที่ถูกต้องกันในวันนี้

 

ฉลากเครื่องสำอางคืออะไร ?

ฉลากเครื่องสําอาง คือ สิ่งที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ โดยจะต้องติดให้เห็นอย่างชัดเจนและให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องรู้ ซึ่งก่อนการทำฉลากเครื่องสำอางติดบนผลิตภัณฑ์ จะต้องได้รับการตรวจสอบให้ตรงตามข้อกำหนดของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ก่อน จึงจะนำมาติดบนผลิตภัณฑ์ได้

 

ฉลากเครื่องสำอางมีความสำคัญอย่างไร ?

 

ความสำคัญของฉลากผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง คือ มีหน้าที่ให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์, วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง, ปริมาณของสินค้า และนอกจากนี้ข้อมูลบนฉลากยังมีผลต่อการใช้งานของผู้บริโภคอย่างมากเลยทีเดียว เพราะสารในส่วนผสมของเครื่องสำอางบางประเภท อาจเกิดอาการแพ้ในผู้ใช้บางราย ซึ่งมีผลอันตรายต่อชีวิตได้ จึงทำให้ฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเป็นตัวตัดสินในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคเลยทีเดียว

 

ฉลากเครื่องสำอางต้องมีอะไรบ้าง ? เช็คลิสต์ก่อนการผลิต

 

  ชื่อเครื่องสำอางและชื่อเครื่องหมายการค้า

โดยจะต้องมีความโดดเด่นตัวหนังสือต้องมีขนาดใหญ่กว่าข้อความอื่น เพราะจะช่วยเปิดการรับรู้ให้แบรนด์ได้ ซึ่งข้อความที่ใช้จะต้องเป็นข้อความสุภาพ ไม่โอ้อวดหรือโฆษณาเกินจริง มีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีความหมายสอดคล้องกัน หรือสามารถใช้คำทับศัพท์แทนได้ ในกรณีที่ไม่มีความหมายในภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ต้องไม่ใช้ข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาเด็ดขาด

  ประเภทหรือชนิดของเครื่องสำอาง 

บนฉลากสินค้าเครื่องสําอางควรบอกประเภทให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่องสำอางที่ใช้กับส่วนใด เช่น ใช้กับใบหน้า หรือใช้สำหรับผม เป็นต้น ซึ่งประเภทเครื่องสำอางที่ต้องจดแจ้งเลขที่ อย. คือเครื่องสำอางควบคุม ประกอบไปด้วย เครื่องสำอางประเภทผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและผลิตภัณฑ์แต่งหน้า

  วิธีใช้งานที่ชัดเจน 

ในส่วนใหญ่แล้วผู้บริโภคจะศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นๆ  จากฉลากเครื่องสำอาง ดังนั้นแล้วจะต้องมีการระบุวิธีการใช้ที่ชัดเจน เข้าใจง่าย  ตัวอย่างฉลากเครื่องสําอาง เช่น ควรระบุว่าใช้บริเวณใด ใช้ปริมาณเท่าใด และใช้ช่วงเวลาใด เป็นต้น

  ส่วนประกอบสำคัญในฉลาก

เป็นข้อมูลบนฉลากเครื่องสําอาง อย ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก เนื่องจากส่วนประกอบภายในเครื่องสำอางบางชนิดอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ต่อผู้ใช้บางรายนั่นเอง ซึ่งชื่อของสารประกอบทุกชนิดจะต้องตรงตามตำราที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนด และจะต้องใส่เรียงตามลำดับปริมาณของสารจากมากไปน้อย 

  คำเตือนและข้อเสนอแนะในการใช้งาน

ควรมีคำเตือนบนฉลาก อย เครื่องสําอางเนื่องจากเครื่องสำอางบางชนิดอาจก่อให้เกิดความระคายเคือง ยกตัวอย่าง เช่น “ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ ควรทดสอบก่อนการใช้ และเมื่อเกิดการระคายเคืองให้หยุดใช้และควรพบแพทย์ทันที” เป็นต้น 

  เลขที่แสดงครั้งที่ผลิต

ฉลากสินค้า (wait on page) ต้องบอกข้อมูลจำนวนการผลิตในปีนั้นๆ สาเหตุช่วยลูกค้าทราบข้อมูลระยะเวลาการผลิตเครื่องสำอางชิ้นนั้น และเพื่อการคำนวนอายุการใช้งานเครื่องสำอางเบื้องต้นอีกด้วย นอกจากนี้ควรบอกสถานที่ผลิตเอาไว้ด้วย 

  วันเดือนปีที่หมดอายุ

บนฉลากเครื่องสำอางจะต้องมีการระบุวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้นไว้ โดยเครื่องสำอางที่ต้องระบุวันเดือนปีหมดอายุจะต้องเป็นเครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งานน้อยกว่า 30 เดือน เช่น ลิปสติก หรือผลิตภัณฑ์ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นฉลากครีมทาผิวเซรั่มจะมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี  

  ปริมาณสุทธิ

ให้บอกปริมาณของสินค้า ซึ่งเครื่องสำอางจะใช้หน่วยการวัดปริมาณเป็นกรัม ยกตัวอย่างเช่นแป้งทาหน้าปริมาณสุทธิ 30 กรัม เป็นต้น 


สัญลักษณ์บนฉลากเครื่องสำอางบอกอะไรบ้าง ?


ในฉลากเครื่องสำอางจะมีสัญลักษณ์เครื่องหมายกำกับไว้เพื่อบ่งบอกถึงความหมายและ คำเตือนในรูปแบบภาพประกอบ โดยเราขอยกตัวอย่าง สัญลักษณ์เครื่องหมายบนฉลากเครื่องสำอางที่พบบ่อย เช่น

  • สัญลักษณ์รีไซเคิล หมายความว่า บรรจุภัณฑ์ชิ้นนี้สามารถนำไปรีไซเคิลและใช้ซ้ำได้

  • สัญลักษณ์หนังสือมีมือชี้ หมายความว่า เป็น คำเตือนให้อ่านฉลากผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนใช้งาน

  • สัญลักษณ์กระปุกเปิดฝา ตามด้วย m หมายความว่า บ่งบอกวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์หลังเปิดใช้ โดยระบุตามตัวเลขที่อยู่หน้าตัว m ซึ่งใช้แทนว่าเดือน

  • สัญลักษณ์รูปเปลวไฟ หมายความว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟง่าย

  • สัญลักษณ์ลูกศรไขว้กัน 3 อันในวงกลม หมายความว่า ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม

  • สัญลักษณ์ใบไม้สองใบในวงกลม หมายความว่า เครื่องสำอางชิ้นนี้ปราศจากสารพาราเบนประโยชน์ของฉลากเครื่องสำอาง 

การอ่านฉลากเครื่องสำอาง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้บริโภคและเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพราะฉลากเครื่องสําอางที่ถูกต้องนั้นมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ ช่วยให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนแพ้ นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบราคาส่วนผสม และปริมาณคุณภาพได้จากบนฉลากเครื่องสำอาง อีกทั้งยังสามารถร้องเรียนเมื่อพบปัญหาโดยดูได้จากที่อยู่บนฉลากได้อีกด้วย


คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง 


Q : ถ้าบนฉลากเครื่องสำอางไม่มีเลขที่ อย. ต้องทำอย่างไร ?

A : เมื่อคุณได้ตรวจสอบบนฉลากเครื่องสำอางและพบว่าไม่มีเลขที่ใบรับแจ้ง 10 หลักบนฉลาก หรือเมื่อนำเลขที่กลับแจ้งไปตรวจสอบบนเว็บไซต์ของสำนักงาน อย. แล้วไม่พบ ให้คุณอย่าใช้เครื่องสำอางชิ้นนั้นและร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือโทรสายด่วน 1556 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อย. ทั่วประเทศไทย

Q : สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ต่อหลังจากวันหมดอายุบนฉลากได้หรือไม่ ?

A: ไม่ควรใช้เมื่อเครื่องสำอางหมดอายุแล้ว เนื่องจากอาจทำให้เกิดการระคายเคืองของผิว ส่งผลต่อเชื้อราและการติดเชื้อ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จะไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

          สรุปฉลากเครื่องสำอางถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องตามกฏหมาย และมีประสิทธิภาพดึงดูดผู้ใช้งาน หรือถ้าใครต้องการที่จะปรึกษาข้อมูลหรือหาผู้ให้บริการรับบรรจุภัณฑ์และจัดทำฉลากเครื่องสำอาง ขอแนะนำ Propack Asia ครอบคลุมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และฉลาก ประกอบไปด้วย รับบรรจุอาหารเสริม ,รับสกรีนบรรจุภัณฑ์ , รับบรรจุเครื่องสำอาง  , รับพิมพ์เลขล็อต วันที่ผลิต และวันหมดอายุ , รับบรรจุครีม , รับทำสติ๊กเกอร์


 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้