ล็อตสินค้า วิธีอ่านและทำความเข้าใจตัวเลขล็อตสินค้า

Last updated: 2 พ.ค. 2567  |  36 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ล็อตสินค้า วิธีอ่านและทำความเข้าใจตัวเลขล็อตสินค้า

          เคยสงสัยไหมว่าตัวเลขบนฉลากสินค้าที่ขึ้นต้นด้วย "MFG" หรือ "LOT" นั้นมีความหมายว่าอะไร? มันคือ "ล็อตสินค้า" นั่นเอง ถือรหัสลับที่บอกรายละเอียดสำคัญเกี่ยวกับสินค้าชิ้นนั้น พบเห็นได้บ่อยในฉลากสินค้าผลิตภัณฑ์ยา และเครื่องสำอาง แต่หลายคนอาจมองข้าม บทความนี้พาเราจะมาไขรหัสเลขล็อตสินค้า บอกวิธีอ่านและทำความเข้าใจ เพื่อที่คุณจะได้เป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด รู้ที่มาที่ไปของสินค้า มั่นใจในคุณภาพ และช้อปปิ้งอย่างปลอดภัย

ล็อตสินค้า หรือ เลขล็อต คืออะไร?

 

ความหมายของเลขล็อตสินค้าคือรหัสที่ใช้ระบุกลุ่มสินค้าที่ผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกัน เปรียบเสมือนบัตรประชาชนของสินค้า โดยปกติจะพิมพ์บนฉลากสินค้า เพื่อประโยชน์ในการติดตามสินค้า ควบคุมคุณภาพ เรียกคืนสินค้า และช่วยในการบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เลขล็อตสินค้ามีความสำคัญอย่างไรสำหรับผู้ผลิต

 

การระบุ Lot Number ไม่เพียงแค่จะเป็นบัตรประชาชนของสินค้าเท่านั้น ความสำคัญในการใช้งานยังมีอีกมากมาย โดยเฉพาะสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้านั้น ๆ แบ่งออกได้หลากหลายหน้าที่ด้วยกัน ซึ่งได้แก่

1. ระบุที่มาที่ไปของสินค้า
เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเช็คเลขล็อตสินค้าว่าล็อตนี้ผลิตที่ไหน เมื่อไหร่ และร่วมกับล็อตการผลิตใด ซึ่งข้อมูลนี้สำคัญต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต

2. ควบคุมคุณภาพสินค้า
ในกรณีที่พบปัญหาสินค้า เลขล็อตนัมเบอร์ช่วยให้ระบุสินค้าที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเฉพาะเจาะจง ผู้ผลิตสามารถดำเนินการแก้ไข เรียกคืนสินค้า หรือตรวจสอบสาเหตุของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
ในฐานะผู้บริโภคหรือนำสินค้าไปจำหน่ายต่อ ล็อตนัมเบอร์ช่วยให้ผู้บริโภคตรวจสอบที่มาที่ไปของสินค้า และมั่นใจในคุณภาพสินค้า แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตมีความรับผิดชอบ และสามารถติดตามสินค้าคืนได้เมื่อพบปัญหา

4. บริหารสินค้าคงคลัง
ช่วยในการเช็คล็อตสินค้าช่วยให้ผู้ขายและผู้ผลิต ทราบจำนวนสินค้าที่เหลือในแต่ละล็อต สินค้าใกล้หมดอายุ หรือสินค้าที่ต้องเรียกคืนเช่น ฉลากเครื่องสําอางที่หมดอายุการผลิตแล้วแต่ยังมีสินค้าคงเหลือต้องเรียกคืนได้อย่างถูกต้อง

5. ป้องกันสินค้าปลอม
ตัวเลขล็อตการผลิตที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ ช่วยป้องกันสินค้าปลอม สินค้าลอกเลียนแบบ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขล็อตสินค้าเพื่อยืนยันได้ว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าของจริง ไม่ใช่ของเลียนแบบ

Lot VS Expired แตกต่างกันอย่างไร

 

ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ระบุไว้ต่อกันบนสินค้า แต่หลายคนคงจะสังเกตได้ว่าตัวเลข EXP หรือ Expired จะมีตัวเลขที่สั้นกว่า เลข LOT มาก อย่างไรก็ตาม ความยาวหรือสั้นก็ขึ้นอยู่กับล็อตการผลิตด้วย ซึ่งโดยรวมแล้วเลขทั้งสองจะแตกต่างกันดังนี้

1.Lot (ล็อต)
ตัวเลข Lot หมายถึงกลุ่มสินค้าที่ผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นระบุว่าสินค้าผลิตล็อตไหน วันไหนและกลุ่มการผลิตใด ทำหน้าที่ในการระบุที่มาที่ไปของสินค้า บอกรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา สถานที่ และกลุ่มการผลิต
ช่วยในการติดตามสินค้า ควบคุมคุณภาพ เรียกคืนสินค้า และบริหารสินค้าคงคลัง ป้องกันสินค้าปลอม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเลขล็อตสินค้าเพื่อการันตีว่าสินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าจริง ผลิตตามมาตรฐานจริงซึ่งตัวเลขจะมีดังนี้ ABC123DE456F789-20231114-1030 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น


  ABC123DE456F789 คือรหัสสินค้า
  20231114 คือวันที่ผลิต 14 พฤศจิกายน 2566
  1030 คือเวลาผลิต 10:30 น.

 

2. Expired (หมดอายุ)
ตัวเลขนี้จะหมายถึงวันที่สินค้าไม่ควรนำมาบริโภคหรือใช้งานต่อ หลังจากวันที่นี้สินค้าอาจเสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัย หรือใช้งานไม่ได้ผล มีหน้าที่ในการแจ้งเตือนผู้บริโภคให้บริโภคหรือใช้งานสินค้าก่อนวันที่หมดอายุ ป้องกันผู้บริโภคจากการบริโภคสินค้าที่เสื่อมสภาพ ไม่ปลอดภัย หรือใช้งานไม่ได้ผล ซึ่งตัวเลขนี้จะระบุเป็นเลข ปี เดือน วัน เช่น 2023-12-31 หมายความว่าสินค้านี้ไม่ควรนำมาบริโภคหลังจากวันที่ 31 เดือนธันวาคม ปี 2023

เลือกพิมพ์เลขล็อตสินค้า วันหมดอายุ วันที่ผลิตที่ไหนดี

 

การเลือกสถานที่พิมพ์ เลขล็อตสินค้า วันหมดอายุ และวันที่ผลิต บนสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตสินค้าควร เลือกสถานที่ผลิตที่ เหมาะสม กับประเภทของสินค้า  กลุ่มเป้าหมาย  และกลยุทธ์ทางธุรกิจ สถานที่ผลิตหรือพิมพ์เลขล็อตสินค้าอาจส่งผลต่อ คุณภาพของสินค้า ราคา  และ ความสะดวก ในการหาซื้อของผู้บริโภคได้ เพราะฉะนั้น ปัจจัย ที่ควรพิจารณาในการเลือกสถานที่ผลิต  ได้แก่

  • ต้นทุนการผลิต: เลือกที่มีราคาสมเหตุสมผลกับคุณภาพและจำนวนการผลิต
  • การเข้าถึงตลาด: ควรเลือกสถานที่ผลิตที่สะดวกต่อการส่งสินค้าไปยังตลาดเป้าหมาย
  • มาตรฐานการผลิต: เลือกโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตสูง มักผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี และมีประสบการณ์รวมถึงเทคโนโลยีที่การันตีคุณภาพสินค้าได้
  • การควบคุมคุณภาพ: ผู้ผลิตสินค้าควรมีระบบการควบคุมคุณภาพของการผลิตทั้งฉลาด และบรรจุภัณฑ์ที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพตามมาตรฐาน และดูน่าเชื่อถือ

นอกจากการพิมพ์ฉลากแล้ว รูปแบบ ของข้อมูลก็มีความสำคัญเช่นกัน  ข้อมูลควรพิมพ์ให้ ชัดเจน  อ่านง่าย  ผู้บริโภคสามารถเข้าใจได้

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับล็อตสินค้า

 

Q : ควรทำอย่างไรหากพบสินค้าที่มีเลขล็อตสินค้าไม่ชัดเจน?

A : หากพบสินค้าที่มีเลขล็อตสินค้าไม่ชัดเจนให้มองหาข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจช่วยระบุล็อตสินค้า เช่น วันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือรหัสสินค้า หากหาไม่พบให้ หาข้อมูลการติดต่อผู้ผลิตสินค้าบนฉลากสินค้า หรือเว็บไซต์ของผู้ผลิต แจ้งชื่อสินค้า รหัสสินค้า และปัญหาที่พบ (เลขล็อตสินค้าไม่ชัดเจน) ให้กับผู้ผลิตสินค้า และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับล็อตสินค้าของสินค้าชิ้นนั้น อย่าลืมเก็บหลักฐาน ถ่ายรูปสินค้า ฉลากสินค้า และใบเสร็จรับเงิน เก็บหลักฐานไว้เผื่อกรณีจำเป็นต้องใช้ในภายหลัง

 

Q : วิธีการอ่านล็อตสินค้าต้องอ่านอย่างไร?

A : แบ่งเป็นสองรูปแบบด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น

เลขล็อต ABC123DE456F789-20231114-1030

  • ABC123DE456F789: รหัสสินค้า
  • 20231114: วันที่ผลิต 14 พฤศจิกายน 2566
  • 1030: เวลาผลิต 10:30 น.
เลขล็อต XYZ9876543210-MFG202310:
  • XYZ9876543210: รหัสสินค้า
  • MFG202310: เดือนและปีที่ผลิต ตุลาคม 2566

          สรุปล็อตสินค้าความสำคัญของตัวเลขและข้อมูลบนฉลากที่มองข้ามไม่ได้ทั้งในฐานะผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้จำหน่าย การระบุเลขล็อตสินค้า และการอ่านเลขล็อตสินค้าให้เป็นล้วนแต่จะช่วยปกป้องสิทธิของผู้บริโภคและผู้จำหน่ายได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการเลือกโรงงานผลิตฉลากของเลขล็อตสินค้า มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและรู้จักการทำบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้วย propack-asia.com เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการ รับพิมพ์วันหมดอายุ วันที่ผลิต เลขล็อตมาอย่างยาวนาน มีไลน์ผลิตกับบริษัทใหญ่มากมาย หากต้องการฉลากและเลขล็อตที่ได้มาตรฐาน สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาทาง @propack-asia ได้ การันตีราคาสมเหตุสมผลแน่นอน

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้